Day: May 10, 2021

Slipper

เรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ “Slipper”เรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ “Slipper”

“Slipper” เป็นหนึ่งในรองเท้าที่เราอาจจะยังไม่รู้ ว่ารองเท้าประเภทนี้นั้นค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากนะครับ แต่คนไทยนั้นไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องนี้เท่าที่ควรดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ “Slipper” ที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกคนกันนะครับ มาลองดูดีกว่าครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Slipper  คนไทยไม่นิยมใส่กัน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “คนไทย” นั้นส่วนมากจะไม่นิยมใส่ “Slipper” กันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ชื่นชอบวัฒนธรรม แต่ว่าในภูมิอากาศที่ร้อนชื้น นั้นการใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านอาจจะสร้างความรำคาญให้กับเท้ามากกว่า และคนไทยนั้นยังเชื่อว่ารองเท้านั้นเป็นของต่ำจึงไม่นิยมใส่กันมาในบ้าน ซึ่งความเชื่อนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ก็อาจจะไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนแล้ว แต่เหตุผลที่คนไทยนั้นไม่ค่อยใช้กันก็เพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อน ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว และรำคาญจึงไม่ค่อยนิยมใส่กันนั้นเอง  ต่างประเทศนิยมใส่กัน   Slipper นั้นเป็นหนึ่งในของที่ทุกบ้านจะมีนะครับ โดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีความหนาวเย็น หรือ อากาศติดลบ  นั้นนิยมใช้กันอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยอากาศที่เย็นนั้นการให้เท้าเปล่านั้นสัมผัสกับกับพื้นเย็นโดยตรง ๆ อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งทางต่างประเทศเองก็มีความเชื่อนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น Slipper นั้นจึงจะเห็นได้ในทุก ๆ บ้านอย่างมาก  เพราะว่าจะมีติดไว้ในทุกบ้านที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับ   Slipper มาจาก ประเทศญี่ปุ่น