Tag: การช้อปปิ้ง

Shopping

การช้อปปิ้ง (Shopping) คืออะไรการช้อปปิ้ง (Shopping) คืออะไร

            “การช้อปปิ้ง (Shopping)” หลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆคงมักจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นพิเศษ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสาวหลายๆคนไปเลยก็ว่าได้ ซึ่งจริงๆแล้วความหมายของมันก็อย่างที่หลายคนเข้าใจ คือเป็นการนำเงินตราไปแลกเปลี่ยนมาเป็นสิ่งของหรือการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับต่างๆทั้งแบบแฟชั่นหรือไม่แฟชั่นเองก็ดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดำรงชีพต่างๆ รูปแบบการช้อปปิ้ง (Shopping) จากในอดีตสู่ปัจจุบัน             หากมองย้อนกลับไปในอดีตการช้อปปิ้ง (Shopping) ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะนิยมเป็นการช้อปปิ้ง (Shopping) แบบออฟไลน์มากกว่า กล่าวคือ การที่ผู้ที่ต้องการช้อปปิ้งจะไปยังสถานที่นั้นๆเพื่อจับจ่ายซื้อสอยได้เพียงหนทางเดียว เช่น หากเหล่านักช้อปทั้งหลายต้องการซื้อเสื้อผ้า แหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมอย่างมากก็คงจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ภายในห้างสรรพสินค้ามักแฝงไปด้วยหลากหลายร้านแบรนด์เสื้อผ้าให้เหล่านักช้อปทั้งหลายได้เลือกสรร                     แต่หากมองมาถึงปัจจุบันทีมีการเข้ามาของสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆจึงเกิดเป็นการพัฒนาช่องทางการช้อปปิ้งในหลากหลายรูปแบบแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่เห็นเด่นชัดเลยคือการช้อปปิ้งผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ลูกค้าสามารถรับชมสินค้าผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ทั้งได้ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและยังช่วยให้เการเข้าถึงร้านค้ามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น